Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

dokumenty

Roční témata – integrované bloky ŠVP Nová Ves nad Nisou:Cesty nejen přírodou

1. téma: září Hola, hola škola nás volá
 • doma a v mateřské škole
 • mám nové kamarády
 • podzim
 • ovoce, zelenina, květiny

2. téma: říjen Sklízíme plody podzimu

 • barvy v podzimní přírodě
 • les, pole, louka, zahrada
 • zvířata domácí a volně žijící
 • za zvířátky do pohádky

3. téma: listopad Když padá listí

 • co umí vítr a déšť
 • moje tělo a zdraví
 • když kamarád stůně
 • co dělá ráno, v poledne a večer
 • naše třída

4. téma: prosinec Vánoce přicházejí

 • adventní doba
 • u nás doma s Mikulášem – lidové zvyklosti
 • kouzelné Vánoce – píšeme Ježíškovi
 • brzy budou Vánoce, jdeme z pohádky do pohádky

5. téma: leden Kouzelná zima

 • zimní hry a sporty
 • příroda v zimě
 • půjdu k zápisu
 • zdravá výživa

6. téma: únor Objevujeme svět kolem nás

 • hádej, čím jsem – masopust
 • co dělá táta a máma, zaměstnání
 • co děláme celý den a rok
 • čím cestujeme
 • karneval

7. téma: březen Jarní probouzení přírody

 • jaro v trávě
 • jaro ťuká na dveře
 • jaro na zahrádce, květiny
 • časové pojmy, orientace v prostoru
 • svátky jara – Velikonoce

8. téma: duben Moje zvířátko – kde má domov?

 • domácí zvířátka a jejich mláďátka
 • kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • zvířata ve volné přírodě
 • chování na silnici, dopravní prostředky

9. téma: květen Když všechno kvete

 • máme se rádi s mámou a tátou
 • naše maminka má svátek
 • naše vesnice – výlety do okolí, OÚ, prodejna, pošta, hasičská zbrojnice, podnikatelé
 • jak je barevná kvetoucí příroda

10. téma: červen Co už umím a vím

 • oslava: Den dětí, olympijské hry v MŠ
 • kniha je studnice moudrosti
 • planeta Země, moře a řeky
 • příroda v létě, sušení květů (herbář)
 • hurá na prázdniny

Rozpočet na rok 2017 – návrh

Škola: Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou

Položka – neinvestiční výdaje Skutečnost rok 2016 Návrh rok 2017

Náklady:                                               3.773.338,12                        3.819.841,-

Výnosy:                                                3.798.178,95                        3.819.841,-

Střednědobý výhled rozpočtu

Škola: Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou

Položka – neinvestiční výdaje Výhled na rok 2018 Výhled na rok 2019

Náklady:                                                      3.820.000,-                     3.820.000,-

Výnosy:                                                       3.820.000,-                     3.820.000,-


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.