Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

platby

Informace k platbám na účet školy a na účet SRPŠ

Platby na účet školy: číslo účtu 224 059 159/0300, variabilní symbol – předán ve škole

 • stravné MŠ: 504,- Kč (svačina+oběd), 630,- (2x svačina + oběd)
 • stravné ZŠ:  798,- Kč (oběd + 2x svačina), 630,- Kč (oběd + 1 svačina), 462,- Kč (oběd)
 • poplatek MŠ (300,- Kč/měsíc) *
 • poplatek ŠD  (100,- Kč/měsíc)
 • keramika (na materiál, 400,- Kč/pololetí)

Platby na účet SRPŠ: číslo účtu 249 505 338/0300, variabilní symbol – stejný jako při platbách na účet školy

 • příspěvky: 1.pololetí 700,-, 2. pololetí 400,- Kč (záloha na akce pořádané školou a školkou)
 • kroužek angličtiny MŠ, ZŠ
 • kroužek flétničky
 • kroužek výtvarky pro MŠ, ZŠ

Platby za stravné, poplatek MŠ a ŠD se platí předem. Prosíme o uhrazení do 15.dne v měsíci. (za září-do 15.září, atd.)

Pokud nebude uhrazeno, děti nemohou odebírat ve ŠJ stravné. Neplacení poplatků v MŠ může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ (Školský zákon č.561 /2004 Sb., Školní řád). Platbu za stravné v měsíci nelze měnit, tzn.: např. dítě chodí celý měsíc jen do oběda, platí 504,- Kč k celodenní docházce je třeba dítě přihlásit u učitelky MŠ koncem měsíce, následující měsíc je v MŠ celý den a rodiče zaplatí na účet školy 630,- Kč.

Platby je možné sečíst pouze u stravného za sourozence, jinak prosíme o oddělení plateb (zvlášť MŠ, ŠD, ŠJ). Nezapomeňte uvést variabilní symbol – číselný kód, seznam na nástěnce v MŠ (samozřejmě v případě sloučených plateb za sourozence v.s. jednoho dítěte). Poplatek za ŠJ, MŠ, ŠD můžete platit trvalým příkazem, během roku se nemění ( září – červen).

Platby je možné provést složenkou na poště – za kterou Vy neplatíte žádný poplatek.  Složenku si vyplníte buď sami na poště, nebo Vám ji vystavíme – požádejte učitelku, připravíme.

Vyúčtování probíhá 2x ročně (červenec, leden). Přeplatky se vracejí na vaše účty hromadným příkazem s variabilním  číslem dítěte.

*  Poplatky za vzdělávání v mateřské škole

 • 300,- Kč – děti s polodenní, celodenní docházkou
 • 100,- Kč – děti, které nebyly v mateřské škole ani jeden den v měsíci na základě žádosti
 • Děti poslední rok v mateřské škole poplatek platit nemusí – pouze 1 rok (při odkladu PŠD  se poplatek hradí)
 • Tento poplatek je využit na materiální vybavení mateřské školy – výtvarné potřeby, hry,hračky, ale i nábytek (zakoupili jsme např. židličky, stoly, nábytek v MŠ, lino jídelna, atd.)

SRPŠ je samostatný právní subjekt – má tedy svoje vlastní účetnictví ! (SRPŠ má svoji vlastní účetní). Je to spolek podporující školu, jehož členy se můžete stát i Vy.


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.