Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

podmínky přijetí

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy (zpracované v součinnosti se zřizovatelem):

  • dítě s trvalým pobytem v Nové Vsi nad Nisou
  • dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku, nebo s odkladem povinné školní docházky
  • ve škole se již vzdělává (případně vzdělával) jeho sourozenec
  • bude pokračovat ve vzdělávání i v naší základní škole
  • jeho rodiče nastupují do zaměstnání

Do mateřské školy mohou být děti přijímány pouze do povolené kapacity, kterou nelze překročit.

Termín zápisu: 1. 5.  - 15.5., rozhodnutí o přijetí do 31. 5. v roce, kdy dítě nastoupí od září docházku do mateřské školy. V mateřské škole si vyzvednou v odobě od 1. 4. – 30. 4. přihlášku, kterou vyplní a nechají potvrdit u dětského lékaře, přinesou k zápisu.

Ředitelka zařízení po dohodě s vedoucí učitelkou přijímá do mateřské školy dítě na základě přihlášky rodičů, případně stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole (nejdéle po dobu tří měsíců). Na základě vyplněné přihlášky vydá rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně jsou přijímány děti rok před předpokládaným zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání

Ředitelka může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do mateřské školy v souladu s paragrafem 35 školního zákona. Vyloučit dítě z mateřské školy lze například z důvodu:

  • neuhradí – li rodiče platby v mateřské škole
  • pokud dítě nenavštěvuje mateřskou školu po dobu 2 kalendářních měsíců bez řádné omluvy


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.