Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

program a měsíční plán

ŠVP PV Nová Ves nad Nisou – Cesty nejen přírodou

Cíl programu: vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů, zaměřit se na mluvený projev a logopedickou prevenci, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu.

Témata (integrované bloky):

 1. Hola, hola škola nás volá
 2. Sklízíme plody podzimu
 3. Když padá listí
 4. Těšíme se na Ježíška
 5. Kouzelná zima
 6. Objevujeme svět kolem nás
 7. Jarní probouzení přírody
 8. Moje zvířátko – kde má domov?
 9. Když všechno kvete
 10. Co už umím a vím

K jednotlivým tématům si průběžně učitelka vytvoří návrhy podtémat, a to podle podmínek, věku dětí, situace, apod.

Témata pro práci s předškolními dětmi a s dětmi s odkladem PŠD:

 • práce s dětmi v době odpoledního klidu
 • obohacuje a doplňuje činnosti denního zaměstnání
 • využívají se grafomotorické listy, knihy, encyklopedie
 • didaktické materiály a pomůcky

Září:

 • podzim – charakteristické znaky, podzimní měsíce, počasí, příroda
 • bezpečná cesta do školy- dopravní značky, silniční provoz

Říjen:

 • barvy a čísla
 • bezpečnost na silnici

Listopad:

 • geometrické tvary
 • vlastnosti předmětů

Prosinec:

 • zima – charakteristické znaky, zimní měsíce, počasí, příroda
 • lidové zvyklosti – Vánoce, pohádka

Leden:

 • půjdu k zápisu – co mám umět a vědět
 • jazykové hrátky

Únor:

 • orientace v prostoru
 • časové pojmy (hodina, den, týden, rok), dny v týdnu

Březen:

 • vztahy vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu, atd.
 • jaro – charakteristické znaky, jarní měsíce, počasí, příroda

Duben:

 • dopravní situace, značky, správné chování na silnici
 • moje tělo – části těla, jeho funkce, péče o zdraví

Květen:

 • moje rodina – rozdělení úloh v rodině, jména členů rodiny (máma, táta, bratr, syn, dcera, teta, strýc, atd.), zaměstnání

Červen:

 • rozdíl mezi městem a vesnicí – charakteristické znaky
 • léto – charakteristické znaky, letní měsíce, počasí, příroda
 • co už umím a vím, jak se bezpečně chovat o prázdninách

Související články


Anonymní

Anonymní


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.