Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

školní družina

provoz:

  • 6.30 – 7.00 sloučen s mateřskou školou (malý počet dětí MŠ i žáků ŠD)
  • 7.00 – 8.00 nebo 9.00 dle rozvrhu hodin daného dne
  • 12.00 nebo 13.00 do 16.00 začátek dle rozvrhu hodin daného dne

vychovatelka:  Marcela Kisilová

Výchovně vzdělávací práce:  dle školního vzdělávacího programu pro školní družinu s názvem „roční období ve školní družině“ – k nahlédnutí u paní ředitelky nebo vychovatelky.

Počet žáků školní družiny: školní rok 2016 – 2017 je 14 žáků ve věku 6 – 10 let

Charakteristika školní družiny: školní družinu navštěvují žáci 1. – 4. ročníku základní školy. Tvoří ji jedno smíšené oddělení. Činnost školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu naší školy s názvem „Cesty do života“, přičemž je kladen důraz na náročnost a rozdílnost práce podle jednotlivých ročníků.

Podmínky přijímání uchazečů:

  • činnost ŠD je určena pro žáky 1. – 4. ročníku základní školy
  • dítě je přijímáno na základě přihlášky
  • dítě je přihlašováno vždy na jeden školní rok
  • rodiče žáka hradí poplatek 100,– Kč měsíčně


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.