Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

školní jídelna

Stravování dětí v MŠ: Vyhláška č. 14/2005 Sb. MŠMT ČR o předškolním vzdělávání

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se  stravovalo vždy.

Úplata za školní stravování dětí v MŠ Nová Ves nad Nisou

Věková kategorie 3-6 let:

  • Celodenní – 30,- Kč, přesnídávka  6,- Kč,  oběd 18,-Kč, svačina 6,- Kč
  • Polodenní – 24,- Kč, přesnídávka  6,- Kč, oběd 18,- Kč

Věková kategorie 7-10 let

  • Celodenní – 38- Kč,  přesnídávka 8,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 8,- Kč
  • Polodenní – 30,- Kč,  přesnídávka 8,- Kč, oběd 22,- Kč

Úplata za stravování žáků v ZŠ Nová Ves nad Nisou

  • oběd: 22,- Kč
  • svačina: 8,- Kč

Podrobněji Provozní řád školní jídelny Nová Ves nad Nisou.

Stravné se platí vedoucí školní jídelny, a to vždy za uplynulý měsíc do 10. dne každého měsíce. Výše stravného je vždy na informační nástěnce v šatně MŠ.

Způsob platby:

  • Hotově: v předem stanovený den
  • Platba na účet: číslo účtu: 224059159/0300 (převodem z účtu, poštovní složenkou – platba je zdarma), variabilní symbol – dle seznamu


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.