Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

otevřená školní zahrada

skolni zahrada

skolni zahrada

N á v š t ě v n í    ř á d

Otevřená školní zahrada – o projektu

(provoz v rámci výuky se řídí vlastními směrnicemi)

otevírací doba:

duben – říjen: 16.00 – 19.00h

červenec – srpen + so a ne:   9.00 – 20.00h

Upozornění pro uživatele:

Děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby.

U mladších dětí, věk minimálně 6 let je povoleno používat zařízení, pouze pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.

Na zahradě je povoleno:

  • vstupovat na trávníky

Na zahradě platí zákaz:

  • -        poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
  • -        vstupu se zvířaty
  • -        kouření, konzumace alkoholu  a omamných látek
  • -        manipulace s otevřeným ohněm
  • -        užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
  • -        pokud jsou herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání  jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele

Pobyt na školní zahradě je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba. (neplatí pro školní výuku)

Za úmyslné poškození zařízení dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně policii – telefon 158 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete a přejeme příjemný pobyt.

Správce hřiště: Obec Nová Ves nad Nisou – tel. 488880851

Odpovědný pracovník: Miroslav Nič

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI  150  -  POLICIE   158 -  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA   155   -  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS   112

Nejbližší veřejná telefonní stanice, odkud lze přivolat lékařskou pomoc je u vchodu obecního úřadu.

„TATO AKCE  PROBÍHÁ V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“.

paticka_sever_divizna2

více o dalších projektech na www.skolaprozivot.cz

další články z projektu Otevřená školní zahrada : Jak se staráme o zahradu


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.