Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou
Září 9th, 2018

Dne 13.9.2018 v 15:30 hod se bude konat schůzka pro ZŠ a MŠ, kde budou poskytnuty informace od paní ředitelky. Od 16:00 hod bude následovat schůze rodičů žáků základní a mateřské školy Nová Ves nad Nisou. Schůzky budou probíhat v MODRÉ třídě.

Září 2nd, 2018

Přeji všem našim žákům (i těm ve školce) úspěšný nový školní rok 2018/2019, také hodně zážitků a nových kamarádů!

Září 2nd, 2018

Bezpečnostní dveře – vstup do školy na čipy. Čipy si lze vyzvednout u ředitelky školy v úterý 4. 9. od 12,00 do 16,00 hodn.

Duben 5th, 2018

Kurz plavání proběhne v bazénu v Jablonci nad Nisou: ve dnech: 9.5., 16.5., 23. 5., 30. 5. a 31. 5. 2018 pro mateřskou školu (děti od 5 let) od 10,00-10,40 hodin pro základní školu oa 10, 00 – 11, 30 hodin bude hrazeno přes SRPŠ, částky k placení budou včas rodičům oznámeny

Duben 5th, 2018

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne: v úterý 17. dubna 2018 od 14,30 do 16 hodin ve třídě ZŠ. Zápis se bude skládat z řízeného rozhovoru a krátké praktické části. Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. [...]

Duben 5th, 2018

Zápis dětí do mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne: ve čtvrtek 3. května 2018 od 13 hodin do 16 hodin ve třídě ZŠ. Přihlášky si vyzvedněte od 1. 4. do 27. 4. 2018 v MŠ.

Duben 5th, 2018

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let od 1. 9. 2017 1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2017/2018

Duben 5th, 2018

Ve II. pololetí máme objednaná tato představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou: 21. 3. Pohádka do dlaně 18. 4. Sůl nad zlato 17. 5. Pat a Mat jedou na dovolenou

Duben 5th, 2018
Březen 21st, 2017

Zápis dětí do Mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou: proběhne v pondělí 15. května 2017 od 14,00 do 16,00 hodin ve třídě základní školy při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz Rodiče dětí, které chtějí přihlásit do mateřské školy  si vyzvednou přihlášky v mateřské škole do 28. 4. 2017.

Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.