Dnes je 18.08.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou
Vydáno 12. Říjen 2016 - Mgr Fialova

Informace k platbám

PLATBY NA ÚČET ŠKOLY A NA ÚČET SRPŠ:

Platby na účet školy: číslo účtu: 224 059 159/0300, variabilní symbol – předán ve škole

 • stravné MŠ: 504,-Kč (svačina + oběd), 630,-Kč (2x svačina + oběd)
 • stravné ZŠ: 798,-Kč (oběd + 2x svačina), 630,-Kč (oběd + 1 svačina), 462,-Kč (oběd)
 • poplatek MŠ (300,-Kč/měsíc) ¬
 • poplatek ŠD (100,-Kč/měsíc)
 • keramika (na materiál, 400,- Kč/pololetí)

Platby na účet SRPŠ: číslo účtu: 249 505 338/0300, variabilní symbol – stejný jako při platbách na účet školy ª

 • příspěvky: 1. pololetí 700 Kč, 2. pololetí 400 Kč  (záloha na akce pořádané školou a školkou)
 • kroužek angličtiny ZŠ
 • kroužek výtvarky pro MŠ, ZŠ

Platby za stravné, poplatek MŠ a ŠD se platí předem. Prosíme o uhrazení do 15. dne v měsíci. (za září – do 15. září, atd.)

Pokud nebude uhrazeno, děti nemohou odebírat ve ŠJ stravné. Neplacení poplatků v MŠ může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Školní řád). Platbu za stravné v měsíci nelze měnit, tzn.: např. dítě chodí celý měsíc jen do oběda, platí 504,-Kč, k celodenní docházce je třeba dítě přihlásit u učitelky MŠ koncem měsíce, následující měsíc je v MŠ celý den a rodiče zaplatí na účet školy 630,-Kč.

Platby je možné sečíst pouze u stravného za sourozence, jinak prosíme o oddělení plateb (zvlášť MŠ, ŠD, ŠJ).  Nezapomeňte uvést variabilní symbol – číselný kód, seznam na nástěnce v MŠ (samozřejmě v případě sloučených plateb za sourozence v. s. jednoho dítěte). Poplatek za ŠJ, MŠ, ŠD můžete platit trvalým příkazem, během roku se nemění (září – červen).

Platby je možné provést složenkou na poště – za kterou Vy neplatíte žádný poplatek.

Složenku si vyplníte buď sami na poště, nebo Vám ji vystavíme – požádejte učitelku, připravíme.

Vyúčtování probíhá 2x ročně (červenec, leden). Přeplatky se vracejí na vaše účty hromadným příkazem s variabilním číslem dítěte.

¬ Poplatky za vzdělávání v mateřské škole

 • 300,- Kč – děti s polodenní, celodenní docházkou
 • 100,- Kč – děti, které nebyly v mateřské škole ani jeden den v měsíci, na základě žádosti
 • Děti poslední rok v mateřské škole poplatek platit nemusí – pouze 1 rok (při odkladu PŠD se poplatek hradí)
 • Tento poplatek je využit na materiální vybavení mateřské školy – výtvarné potřeby, hry, hračky, ale i nábytek (zakoupili jsme např. židličky, stoly, nábytek v MŠ, lino jídelna, atd.)

ª Poplatek na SRPŠ ve výši 700 Kč na školní rok 2016-2017 je třeba zaplatit do 30. 9., jinak se děti, které nebudou mít uhrazeno, nemohou účastnit pořádaných akcí. (Divadlo, EKO centrum, plavání, školní výlet, atd.).

SRPŠ je samostatný právní subjekt – má tedy svoje vlastní účetnictví! (SRPŠ má svoji vlastní účetní). – Je to spolek podporující školu, jehož členy se můžete stát i Vy. Více v září na schůzce SRPŠ.


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.