Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou
Vydáno 5. Duben 2018 - Mgr Fialova

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne:

v úterý 17. dubna 2018 od 14,30 do 16 hodin ve třídě ZŠ.

Zápis se bude skládat z řízeného rozhovoru a krátké praktické části.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2018 šestý rok věku, k zápisu do školy.
Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.
Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.