Dnes je 21.02.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

zájmové kroužky MŠ

Kroužky probíhají mimo hlavní vyučující činnost mateřské školy (v době poledního klidu) škola je zajišťuje kroužky podporující ŠVP PV, vyučující jsou učitelky mateřské školy, nebo externí učitelé (na základě smlouvy s rodiči) – jsou zdarma nebo je rodiče platí, účast dětí je dobrovolná.

Zájmové kroužky a činnosti, které pořádá škola a SRPŠ při škole

školní rok 2016 – 2017

Kroužek keramiky

 • vedoucí: Mgr. Jana Fialová, pro MŠ i ZŠ
 • pondělí: 13.30 – 14. 30 hodin
 • poplatek 400 Kč na pololetí (na účet školy)

Předškolička

 • vedoucí: Mgr. Marie Šulcová,  pro předškoláky
 • úterý: 13.15 – 13.45 hodin
 • zdarma

Speciálně pedagogická péče

 • vedoucí: Mgr. Jana Fialová, pro předškoláky i ZŠ
 • středa: 13.15 – 14. 00 hodin
 • zdarma

Přírodovědný kroužek

 • vedoucí: Marcela Kisilová, pro ZŠ a předškoláky MŠ
 • středa
 • zdarma

Výtvarný kroužek MŠ

 • vedoucí: Zuzana Vítová
 • čtvrtek : 12.15 – 13.15 hodin
 • poplatek 500 Kč na pololetí (na účet SRPŠ)

Angličtina MŠ

 • vedoucí: Mgr. Zuzana Svárovská
 • zdarma


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.