Dnes je 24.09.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

zájmové kroužky školy

Kroužek keramiky

 • vedoucí: Mgr. Jana Fialová, pro MŠ i ZŠ
 • pondělí: 13.30 – 14.30 hodin
 • poplatek 400 Kč na pololetí (na účet školy)

Výtvarný kroužek ZŠ

 • vedoucí: Zuzana Vítová
 • poplatek 500 Kč na pololetí (na účet SRPŠ)

Speciálně pedagogická péče

 • vedoucí: Mgr. Jana Fialová, pro předškoláky i ZŠ
 • středa: 13.15 – 14.00 hodin
 • zdarma

Přírodovědný kroužek

 • vedoucí: Marcela Kisilová
 • zdarma

Angličtina ZŠ

 • vedoucí: Mgr. Zuzana Svárovská
 • středa : 16.00 – 16.45 hodin
 • poplatek 500 Kč na pololetí (účet SRPŠ)


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.