Pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 31. ledna, čtvrtou vyučovací hodinu, obdrží žáci základní školy pololetní vysvědčení. Školní družina bude v provozu do 16 hodin. V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny, provoz družiny bude upřesněn dle zjištěného zájmu rodičů.

Mateřská škola bude v pátek 1. února v běžném provozu.

Návštěva divadla

V úterý 15. ledna pojedou děti ze ZŠ i MŠ do jabloneckého divadla na představení Pohádka na předpis. Odjezd od školy je v 9.30 hodin. Po návratu budou žáci 3. a 4. ročníku pokračovat ve výuce AJ. Prosíme nedávejte dětem na sebe zimní kombinézy, děkujeme za pochopení.

Dopolední svačiny žáků ZŠ

Dopolední svačiny žáků ZŠ nejsou součástí systému stravování. Odebírání těchto svačin zastřešuje SRPŠ. Odebírá -li žák ZŠ dopolední svačinu, zálohu ve výši 250 Kč na tuto svačinu je nutné uhradit na účet SRPŠ č. ú. 2501479557/2010, variabilní symbol je stejný jako při platbách na účet školy. Záloha je splatná do 15. dne v měsíci (tj. do 15. září je nutné uhradit zálohu na svačiny na září atd.).