Projekt Zdraví dětem

Nezisková organizace ZkusToZdravě.cz, z.s. organizuje výukový projekt Zdraví dětem, do kterého se zapojí i naše škola. První výuka, v rámci tohoto projektu, proběhne v naší škole 30. dubna 2019 přednáškou “Jak se Jedlík skamarádil se Zdravíkem” (MŠ od 8.00 hodin, ZŠ po velké přestávce).

Podpora výuky plavání v základních školách

Na základě vyhlášení výsledků rozvojového programu MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách 2019, sdělujeme, že žádost naší školy o dotaci na dopravu školáků do jabloneckého bazénu byla úspěšná. Školáci budou mít letos plavecký výcvik hrazen z prostředků ONIV a dopravu z této dotace.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-3

Výzkumný tým projektu E-bezpečí žádá o spolupráci

Milí žáci, rodiče,
rádi bychom vás požádali o zapojení se do výzkumu rizikového chování českých dětí v online prostředí. Svět internetu se proměnil, Facebook u dětí nahradil Instagram, objevily se nové druhy sociálních sítí (socnetů) a dalších služeb. S jejich rozvojem se objevily staronové i zcela nové hrozby, které je nutné zmapovat, aby bylo možné na ně reagovat. A to je právě náš cíl – zmapovat existující hrozby a posílit v této oblasti prevenci a intervenci.

Výzkum je určen dětem, prosíme vás proto o zapojení vašich žáků, dětí a dalších osob, které mají se světem internetu zkušenost.
Výzkum je určen pro žáky ve věku 7-17 let, pokud tento věkový limit nesplňujete, bohužel se do výzkumu nemůžete zapojit.

Dotazník je k dispozici zde: http://www.e-bezpeci.cz/vyzkum2019

Vaším aktivním zapojením výrazným způsobem přispějete k zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých v online světě a přispějete k posílení preventivních i intervenčních opatření.

Děkujeme za váš čas,
výzkumný tým projektu E-Bezpečí
www.e-bezpeci.cz
www.napisnam.cz

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v úterý 2. dubna 2019 od 14 do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Zápis se bude skládat z řízeného rozhovoru a krátké praktické části.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2019 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 13 hodin do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Přihlášky si vyzvedněte od 1. 4. do 26. 4. 2019 v MŠ.  Přihláška  musí být vyplněna čitelně a potvrzena od dětského lékaře (povinné očkování).

Pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.

SRPŠ zve na Novoveský candrbál

Dovolujeme si vás pozvat na Novoveský candrbál, který pořádá naše obec ve spolupráci s SDH a SRPŠ.

Budeme moc rádi, když naše pozvání přijmete, zakoupením lístků tuto akci podpoříte a poctíte nás tak svou účastí.

V rámci vašich možností, chceme požádat o sponzorské dary do tomboly (jak finanční, tak věcné). Nemusí se jednat o nic velkého, každá pomoc a jakákoli účast na této akci se počítá. Dary do tomboly předejte prosím do školy/školky paní ředitelce nebo některé paní učitelce.

Ruce navíc se hodí vždy a tak doufáme, že se mezi vámi najde pár dobrovolníků, kteří by nám během akce vypomohli. Pokud jste to právě vy, dejte nám vědět prostřednictvím e-mailu.

Přijďte se jednou pobavit a odpočnout si jen vy rodiče a tím opět pomoci vybrat nějaké finance, které bychom použili pro naše děti do školy/školky.

Zapište si do diářů

Ve druhém pololetí navštíví žáci ZŠ i děti z MŠ tato divadelní představení v jabloneckém divadle:

15. 2. Byl jednou jeden drak

14. 3. Kočičí pohádka

21. 3. Jak se čerti ženili

12. 4. Čtyřlístek a Talisman Moci

15. 5. Trosečník Robinson