Červená třída

Červenou třídu navštěvují žáci prvního a čtvrtého ročníku základní školy.  Ve třídě je 14 žáků, třídní učitelkou je Mgr. Marie Šulcová. Anglický jazyk zde vyučuje Mgr. Zuzana Svárovská, hudební a tělesnou výchovu Mgr. Andrea Janušková.

Rozvrh hodin 1. třídy

8.00 – 8.45 8.55 – 9:40 10:15 – 11:00 11:10 – 11:55 12:05 – 12:50
pondělí ČJ MA ČJ ČJ
úterý ČJ MA AJ PV
středa ČJ PRV HV TV
čtvrtek MA ČJ ČJ TV
pátek ČJ MA PRV VV

 

 

Rozvrh hodin 4. třídy

8.00 – 8.45 8.55 – 9:40 10:15 – 11:00 11:10 – 11:55   12:05 – 12:50
pondělí ČJ MA čtení/psaní čtení/psaní Vl
úterý ČJ MA AJ PV AJ
středa ČJ MA HV TV
čtvrtek MA ČJ AJ AJ TV
pátek ČJ MA VV VV