Historie

Historie základní školy

V září 1945 byla založena Česká obecná škola, která byla nejprve jednotřídní, o rok později dvojtřídní a od roku 1955 čtyřtřídní.  1. února 1961 se schválením nového školského zákona došlo ke změně názvu  ze základní škola na Základní devítiletá škola 1. – 5. ročník. Od školního roku  1965 – 1966 je škola trojtřídní s jedním oddělením školní družiny, od školního roku 1967 – 1968 dvojtřídní. V září roku 1973 po celkové rekonstrukci školní budovy sem byla již přemístěna mateřská škola a kuchyň s jídelnou. Od 1. září 1979 došlo ke změně označení školy na Základní školu 1. – 4. ročník.

Ve školním roce 1993 – 1994 došlo k experimentálnímu ověřování spojení vedení MŠ a ZŠ a ke spojení provozu ŠD a MŠ a od tohoto roku pro snižování počtu žáků také došlo ke vzniku jednotřídky se třemi ročníky, od září roku 2001 se čtyřmi ročníky a tento stav trvá dosud. Od 1. ledna 2003 se stala Základní škola v Nové Vsi n. N. právním subjektem, který sdružuje ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ a od 1. září 2007 došlo ke změně názvu zařízení na Základní škola a mateřská škola v Nové Vsi nad Nisou.

Historie mateřské školy

Mateřská škola v Nové Vsi nad Nisou byla otevřena v říjnu 1946. První učitelkou zde byla pravděpodobně Květa Kyselová – Bašková. Do 1. listopadu 1951 byla mateřská škola v budově národní školy, kam se o několik let později vrátila a kde je vlastně až dodnes. Vyučovalo se dopoledne od 9 – 12 hodin, odpoledne od 13 – 16 hodin. V roce 1946 navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí, v dalším roce (1947 – 48) stoupl počet dětí na 38.

Po troškách se postupně zlepšoval interiér školky (například byl zakoupen nový koberec, nábytek, opraveny šatny, upravoval se terén v okolí školky, apod.). V listopadu 1951 byla školka přestěhována do jiné budovy, správou byla pověřena Hana Trnková. Od ledna 1951 byl zaveden v mateřské škole celodenní provoz. Roku 1973 se školka opět přestěhovala do budovy ZŠ, kapacita dětí je od tohoto roku 27. Byla dokonce i zvýšena na počet 30 dětí s možností přijmout až 33 dětí.

Velmi důležitou změnou bylo v roce 1993 sloučení mateřské školy se školou základní pod hlavičkou společného zařízení. Ředitelkou se stala paní Věra Tvarůžková. Od roku 1997 až 31. 7. 2018 byla ředitelkou společného zařízení Mgr. Marie Šulcová. Od 1. 8. 2018 je na základě konkurzního řízení a jmenování zřizovatele ředitelkou Mgr. Jana Fialová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *