Kontakty SRPŠ

e-mail: srpsnovaves@centrum.cz

Předseda – Ivana Slámová DiS.

Místopředseda – Jana Čuriová

Pokladník – Ing. Kateřina Tuláčková

Tel. kontakty jsou vyvěšeny ve škole na nástěnce SRPŠ.