Mateřská škola

Mateřská škola má kapacitu 26 dětí – zpravidla od 3 let do 6 (7) let, věkově smíšená.

Děti jsou zařazeny do jednoho oddělení. Výhodou tohoto systému je větší samostatnost a osobnostní rozvoj dětí. Děti se učí respektovat větší či menší kamarády. Při práci s předškoláky lze sledovat podrobně každého z nich, zaměřovat a vracet se k tomu, co jim nejde, ti šikovní jdou dál. Mladší děti se učí toleranci, respektují práci předškoláků, volí si klidnější hry, předškoláci se učí soustředění na práci i když jsou ve třídě i menší děti.

Velká výhoda je také to, že se ve vyšším patře nachází základní škola, proto přechod z mateřské školy do základní nečiní našim dětem problém. Když přejdou do školy, mají kamarády i ve vyšších ročnících, což je taky plus – setkávají se pak na obědě, v družině a při dalších společných činnostech.

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy

Měsíční témata mateřské školy