Modrá třída

Modrou třídu navštěvují žáci druhého a třetího ročníku základní školy. Ve třídě je 9 žáků, třídní učitelkou je Mgr. Jana Fialová. Anglický jazyk zde vyučuje Mgr. Zuzana Svárovská, hudební a tělesnou výchovu Mrg. Andrea Janušková. Prvouku, výtvarnou a pracovní výuku vyučuje Mgr. Marie Šulcová.

Rozvrh hodin 2. třídy

  8.00 – 8.45 8.55 – 9:40 10:15 – 11:00 11:10 – 11:55   12:05 – 12:50
pondělí ČJ MA ČJ – čtení Čtení/psaní  
úterý ČJ MA Čtení/psaní PV  
středa ČJ MA PRV HV TV
čtvrtek ČJ MA ČJ AJ TV
pátek ČJ MA PRV VV  

 

 

Rozvrh hodin 3. třídy

  8.00 – 8.45 8.55 – 9:40 10:15 – 11:00 11:10 – 11:55   12:05 – 12:50
pondělí ČJ MA ČJ – čtení Čtení/psaní PRV
úterý ČJ MA Čtení/psaní PV AJ
středa ČJ MA PRV HV TV
čtvrtek ČJ MA AJ AJ TV
pátek ČJ MA PRV VV VV