Dopolední svačiny žáků ZŠ

Dopolední svačiny žáků ZŠ nejsou součástí systému stravování. Odebírání těchto svačin zastřešuje SRPŠ. Odebírá -li žák ZŠ dopolední svačinu, zálohu ve výši 250 Kč na tuto svačinu je nutné uhradit na účet SRPŠ č. ú. 2501479557/2010, variabilní symbol je stejný jako při platbách na účet školy. Záloha je splatná do 15. dne v měsíci (tj. do 15. září je nutné uhradit zálohu na svačiny na září atd.).