Platby na účet SRPŠ

Bankovní spojení:  Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2501479557/2010

Veškeré platby zasílejte s přiděleným variabilním symbolem. Každé dítě má vlastní  variabilní symbol, který mu byl přidělen školou.

První pololetí 800 Kč ( 100 Kč odhlasovaný členský příspěvek + 200 Kč finanční dar + 500 Kč záloha na kulturní akce)

Druhé pololetí 500 Kč (záloha na kulturní akce)

Pokud Vaše dítě nastoupí během školního roku, uhraďte členský příspěvek (100 Kč) a finanční dar (200 Kč). Ohledně výše zálohy na kulturní akce nás kontaktujte.

Záloha na kulturní akce (divadla, výlety, exkurze, ekologická výuka a pod.)  bude vyúčtována na konci školního roku.

 

Svačiny pro žáky základní školy

Ve spolupráci se školou zajišťujeme svačinu školákům. Dle nabídky je na každý den objednáno něco jiného (sladká, slaná svačina, obložená houska).

Zálohy na svačinu plaťte převodem na účet SRPŠ a to ve výši 250 Kč, vždy první týden v daném měsíci (např. na záříjové svačiny se platí během prvního týdne v září). Platbu zasílejte na číslo účtu SRPŠ s variabilním symbolem vašeho dítěte. Vyúčtování bude provedeno vždy na konci pololetí.

Žádáme o včasnou úhradu plateb, ušetříte čas nejen sobě, ale i nám.