Platby za stravné

Platby provádějte na účet školy:
číslo účtu: 224 059 159/0300, variabilní symbol – předán ve škole.

Měsíční stálé platby od 1. 9. 2018 jsou:

  • stravné MŠ dítě do 7 let: 546 Kč (svačina + oběd), 672 Kč (2x svačina + oběd)
  • stravné MŠ dítě od 7 do 10 let: 672 Kč (svačina + oběd), 798 Kč (2x svačina + oběd)

 

  • stravné ZŠ dítě do 11 let: 504 Kč (oběd)
  • stravné ZŠ dítě od 11 do 14 let: 546 Kč (oběd)

Prosíme o zasílání přesné částky – nezaokrouhlovat!

Platby za stravné se platí předem. Prosíme o uhrazení do 15. dne v měsíci. (za září – do 15. září, atd.)
Pokud nebude uhrazeno, děti nemohou odebírat ve ŠJ stravu. Platbu za stravné v měsíci nelze měnit, tzn.: např. dítě chodí celý měsíc jen do oběda, platí 546 Kč, k celodenní docházce je třeba dítě přihlásit u učitelky MŠ koncem měsíce, následující měsíc je v MŠ celý den a rodiče zaplatí na účet školy 672 Kč.

Platby je možné sečíst pouze u stravného za sourozence. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (samozřejmě v případě sloučených plateb za sourozence v. s. jednoho dítěte). Poplatek můžete platit trvalým příkazem, během roku se nemění (září – červen).

Platby je možné provést složenkou na poště – za kterou Vy neplatíte žádný poplatek.
Složenku si vyplníte buď sami na poště nebo vám ji připravíme.
Vyúčtování probíhá 2x ročně (červenec, leden). Přeplatky se vracejí na vaše účty hromadným příkazem s variabilním číslem dítěte.

Dopolední svačiny žáků ZŠ nejsou součástí systému stravování. Odebírání těchto svačin zastřešuje SRPŠ. Odebírá -li žák ZŠ dopolední svačinu, zálohu ve výši 250 Kč na tuto svačinu je nutné uhradit na účet SRPŠ č. ú. 2501479557/2010, variabilní symbol je stejný jako při platbách na účet školy. Záloha je splatná do 15. dne v měsíci (tj. do 15. září je nutné uhradit zálohu na svačiny na září atd.).