Poplatek za MŠ

Platbu provádějte na účet školy: číslo účtu: 224 059 159/0300, variabilní symbol – předán ve školce.

Poplatky za vzdělávání v mateřské škole jsou stanoveny takto:

300 Kč – děti s polodenní, celodenní docházkou
100 Kč – děti, které nebyly v mateřské škole ani jeden den v měsíci, na základě žádosti a schválení ředitelkou školy
• Děti poslední rok v mateřské škole (předškolní oddělení) poplatek platit nemusí
• Tento poplatek je využit na materiální vybavení mateřské školy – výtvarné potřeby, hry, hračky, nábytek

Poplatek za MŠ se platí předem, prosíme o uhrazení do 15. dne v měsíci. (za září – do 15. září, atd.)
Neplacení poplatků za MŠ může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Školní řád).
Platbu za sourozence je nutné provést odděleně, nezapomeňte uvést variabilní symbol. Poplatek můžete platit trvalým příkazem, během roku se nemění (září – červen). Platbu je možné provést složenkou na poště – za kterou neplatíte žádný poplatek. Složenku si vyplníte buď sami na poště, nebo vám ji připravíme.