Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6.30 hodin do 16 hodin. Příchod do mateřské školy je dle vnitřního řádu stanoven nejpozději v 8.30 hodin. Nepřítomnost prosím omlouvejte do 8.00 hodin. Při dopolední docházce se děti vyzvedávají po obědě od 12.00 do 12.15 hodin.

Povinná předškolní výchova je u nás v mateřské  škole stanovena  od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají  (po návratu do MŠ) písemně do omluvných listů (šanon s omluvnými listy je umístěn v šatně MŠ). Nevyžadujeme potvrzení od lékaře, pokud o něj učitelka výslovně nepožádá.

O děti se starají učitelky Mgr. Zuzana Svárovská a Kateřina Krásná.

Provozní řád mateřské školy