Školní družina

Školní družina je v provozu od pondělí do pátku od 7.30 hodin do 16 hodin (během výuky všech ročníků je provoz přerušen).
V případě nutnosti mohou rodiče žáků ZŠ umístit dítě do mateřské školy v době od 6.30 hodin do 7.30 hodin.

Poplatek za školní družinu činí 100 Kč měsíčně. Platbu zasílejte na účet školy  č. ú.: 224 059 159/0300, variabilní symbol – předán ve škole.
Poplatek za ŠD se platí předem. Prosíme o uhrazení do 15. dne v měsíci. (za září – do 15. září, atd.)
Platbu za sourozence hraďte prosím odděleně. Nezapomeňte uvést variabilní symbol. Poplatek za ŠD můžete platit trvalým příkazem, během roku se nemění (září – červen).
Platby je možné provést složenkou na poště – za kterou neplatíte žádný poplatek. Složenku si vyplníte buď sami na poště, nebo Vám ji připravíme.

Ve školní družině se dětem věnuje vychovatelka Marcela Kisilová a asistentka pedagoga Darina Hnízdilová.

Vánoční tvoření ve školní družině