SRPŠ

SPOLEK RODIČŮ ZŠ A MŠ NOVÁ VES NAD NISOU

Nová Ves nad Nisou 264

468 27  Nová Ves nad Nisou

IČ: 22772235

Bankovní spojení:  Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2501479557/2010

Spolek spolupracuje se školou a školkou a finančně přispívá na různé akce, vybavení a vylepšení prostředí, kde naše děti tráví svůj školní rok.

Stanovy SRPŠ