Podpora výuky plavání v základních školách

Na základě vyhlášení výsledků rozvojového programu MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách 2019, sdělujeme, že žádost naší školy o dotaci na dopravu školáků do jabloneckého bazénu byla úspěšná. Školáci budou mít letos plavecký výcvik hrazen z prostředků ONIV a dopravu z této dotace.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-3