Práce s keramikou žáků 2. – 4. třídy ZŠ

V rámci vyučování si žáci 2. – 4. třídy ZŠ opět vyzkoušeli pracovat s keramickou hlínou.