Ukázka tvorby dětí z mateřské školky

V mateřské škole se děti věnují zimním tématům.