Výzkumný tým projektu E-bezpečí žádá o spolupráci

Milí žáci, rodiče,
rádi bychom vás požádali o zapojení se do výzkumu rizikového chování českých dětí v online prostředí. Svět internetu se proměnil, Facebook u dětí nahradil Instagram, objevily se nové druhy sociálních sítí (socnetů) a dalších služeb. S jejich rozvojem se objevily staronové i zcela nové hrozby, které je nutné zmapovat, aby bylo možné na ně reagovat. A to je právě náš cíl – zmapovat existující hrozby a posílit v této oblasti prevenci a intervenci.

Výzkum je určen dětem, prosíme vás proto o zapojení vašich žáků, dětí a dalších osob, které mají se světem internetu zkušenost.
Výzkum je určen pro žáky ve věku 7-17 let, pokud tento věkový limit nesplňujete, bohužel se do výzkumu nemůžete zapojit.

Dotazník je k dispozici zde: http://www.e-bezpeci.cz/vyzkum2019

Vaším aktivním zapojením výrazným způsobem přispějete k zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých v online světě a přispějete k posílení preventivních i intervenčních opatření.

Děkujeme za váš čas,
výzkumný tým projektu E-Bezpečí
www.e-bezpeci.cz
www.napisnam.cz