Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v úterý 2. dubna 2019 od 14 do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Zápis se bude skládat z řízeného rozhovoru a krátké praktické části.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2019 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.