Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 13 hodin do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Přihlášky si vyzvedněte od 1. 4. do 26. 4. 2019 v MŠ.  Přihláška  musí být vyplněna čitelně a potvrzena od dětského lékaře (povinné očkování).

Pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.