Stravování

Školní kuchyň má od září 2018 nové vybavení, taktéž jídelna prošla obnovou. Pestrou stravu pro nás připravuje paní Martina Sutnarová.

Při nepřítomnosti dítěte je nutné odhlásit stravu do 7 hodin. Pokud tak neučiníte, denní stravné vám bude naúčtováno, máte však nárok si první den onemocnění dotovaný oběd vyzvednout. Přineste si prosím vlastní nádoby.